Ballingslöv Frölunda - KÖK BAD FÖRVARING i Göteborg

Vår värdegrund

 

FÖRTROENDE | ENGAGEMANG | ARBETSGLÄDJE
Förenar oss!

 

Förtroende
Vi skall bygga långsiktiga relationer och vara pålitlig och ärlig i relation med kunder, kollegor och leverantörer. Vi skall sätta ett stort värde i att alltid återkoppla och leverera vad vi utlovat.

Engagemang
Vi skall sträva till att göra vårt bästa och skapa engagemang hos varandra. Vår kommunikation skall vara tydlig och lyhörd för kunders och kollegors önskemål.

Arbetsglädje
Vi skall ha en öppen dialog och delaktighet som präglar vår kultur. Genom den skapas en stolthet och en arbetsglädje som gör att vi tillsammans slår konkurrenterna.